Rosiak, Łukasz (2019) „GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18”, Zeszyty Prawnicze, 19(2), s. 277-286. doi: 10.21697/zp.2019.19.2.13.