Sondel Cedarmas, J. M. (2019) „OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH”, Zeszyty Prawnicze, 19(3), s. 7-30. doi: 10.21697/zp.2019.19.3.01.