Golonka, A. (2019) „WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA”, Zeszyty Prawnicze, 19(3), s. 91-114. doi: 10.21697/zp.2019.19.3.04.