Ogrodnik-Kalita, A. (2019) „PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW”, Zeszyty Prawnicze, 19(3), s. 231-254. doi: 10.21697/zp.2019.19.3.10.