Nancka, G. (2019) „MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI», LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.”, Zeszyty Prawnicze, 19(3), s. 301-304. doi: 10.21697/zp.2019.19.3.14.