Dyjakowska, M. (2016) „‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY”, Zeszyty Prawnicze, 15(1), s. 5-32. doi: 10.21697/zp.2015.15.1.01.