Kubiak, P. (2016) „STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO «AFEKT» W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM?”, Zeszyty Prawnicze, 15(1), s. 33-52. doi: 10.21697/zp.2015.15.1.02.