Gapska, E. i Gapski, M. P. (2016) „DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH”, Zeszyty Prawnicze, 15(1), s. 159-204. doi: 10.21697/zp.2015.15.1.08.