Kamińska, R. (2016) „ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE”, Zeszyty Prawnicze, 14(3), s. 87-116. doi: 10.21697/zp.2014.14.3.05.