Antas, M. i Łukasiewicz, J. M. (2016) „DWUGŁOS W SPRAWIE POJĘCIA ŚWIADCZENIA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM – CHARAKTER PRAWNY SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA”, Zeszyty Prawnicze, 16(2), s. 103-120. doi: 10.21697/zp.2016.16.2.05.