Kaczan, D. (2016) „ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI”, Zeszyty Prawnicze, 16(3), s. 71-95. doi: 10.21697/zp.2016.16.3.04.