Kuryłowicz, M. (2016) „OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO”, Zeszyty Prawnicze, 11(1), s. 13-37. doi: 10.21697/zp.2011.11.1.02.