[1]
M. Jońca, „KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO «RZYMSKI PROCES CYWILNY» (BU KUL, RKPS 1443A)”, zp, t. 22, nr 4, s. 93–110, grudz. 2022.