[1]
Łukasz Rosiak, „GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18”, zp, t. 19, nr 2, s. 277-286, lip. 2019.