[1]
J. M. Sondel Cedarmas, „OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH”, zp, t. 19, nr 3, s. 7-30, paź. 2019.