Tarwacka, A. „O URZĘDZIE KONSULA 10 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ”. Zeszyty Prawnicze, T. 11, nr 1, grudzień 2016, s. 421-4, doi:10.21697/zp.2011.11.1.22.