Jońca, M. „KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO «RZYMSKI PROCES CYWILNY» (BU KUL, RKPS 1443A)”. Zeszyty Prawnicze, t. 22, nr 4, grudzień 2022, s. 93-110, doi:10.21697/zp.2022.22.4.05.