Kubala, M. „LIST 153 ŚW. AUGUSTYNA TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ CZĘŚĆ I”. Zeszyty Prawnicze, t. 23, nr 3, październik 2023, s. 283-08, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/13255.