Łopatecki, K. „ZAWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH Z POCZĄTKU XVII WIEKU W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. Z BADAŃ NAD PRAWEM ZDOBYCZY WOJENNEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ”. Zeszyty Prawnicze, T. 16, nr 4, lipiec 2017, s. 59-88, doi:10.21697/zp.2016.16.4.04.