Rosiak, Łukasz. „NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN”. Zeszyty Prawnicze, T. 17, nr 2, styczeń 2018, s. 103-29, doi:10.21697/zp.2017.17.2.05.