Godek, S. „‘ALE I PRAWA POLSKIE NIE Z INNEGO TEŻ źRóDŁA CZERPANE BYŁY’, CZYLI O ZAPOMNIANYM GŁOSIE NA TEMAT ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 1, kwiecień 2019, s. 73-84, doi:10.21697/zp.2019.19.1.04.