Sitek, B. „PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 1, kwiecień 2019, s. 117-34, doi:10.21697/zp.2019.19.1.07.