Zabłocka, M. „POCZĄTKI ADROGACJI NIEDOJRZAŁYCH W PRAWIE RZYMSKIM”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 1, kwiecień 2019, s. 173-88, doi:10.21697/zp.2019.19.1.10.