Rosiak, Łukasz. „GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 2, lipiec 2019, s. 277-86, doi:10.21697/zp.2019.19.2.13.