Sondel Cedarmas, J. M. „OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 3, październik 2019, s. 7-30, doi:10.21697/zp.2019.19.3.01.