Golonka, A. „WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 3, październik 2019, s. 91-114, doi:10.21697/zp.2019.19.3.04.