Ogrodnik-Kalita, A. „PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 3, październik 2019, s. 231-54, doi:10.21697/zp.2019.19.3.10.