Nancka, G. „MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI», LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.”. Zeszyty Prawnicze, T. 19, nr 3, październik 2019, s. 301-4, doi:10.21697/zp.2019.19.3.14.