Dyjakowska, M. „‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY”. Zeszyty Prawnicze, T. 15, nr 1, grudzień 2016, s. 5-32, doi:10.21697/zp.2015.15.1.01.