Gapska, E., i M. P. Gapski. „DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH”. Zeszyty Prawnicze, T. 15, nr 1, grudzień 2016, s. 159-04, doi:10.21697/zp.2015.15.1.08.