Kamińska, R. „ZJAWISKO KRADZIEŻY WODY PUBLICZNEJ W STAROŻYTNYM RZYMIE”. Zeszyty Prawnicze, T. 14, nr 3, grudzień 2016, s. 87-116, doi:10.21697/zp.2014.14.3.05.