Kaczan, D. „ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI”. Zeszyty Prawnicze, T. 16, nr 3, grudzień 2016, s. 71-95, doi:10.21697/zp.2016.16.3.04.