Kuryłowicz, M. „OD TOTALITARYZMU DO HUMANITARYZMU. LITERACKIE WIZJE PRAWA RZYMSKIEGO”. Zeszyty Prawnicze, T. 11, nr 1, grudzień 2016, s. 13-37, doi:10.21697/zp.2011.11.1.02.