Jońca, Maciej. „KSIĄDZ STANISŁAW PŁODZIEŃ I JEGO «RZYMSKI PROCES CYWILNY» (BU KUL, RKPS 1443A)”. Zeszyty Prawnicze 22, no. 4 (grudzień 30, 2022): 93–110. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/11237.