Łopatecki, Karol. „ZAWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH Z POCZĄTKU XVII WIEKU W RZECZYPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW. Z BADAŃ NAD PRAWEM ZDOBYCZY WOJENNEJ W EPOCE NOWOŻYTNEJ”. Zeszyty Prawnicze 16, no. 4 (lipiec 8, 2017): 59-88. Udostępniono październik 1, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/1603.