Rosiak, Łukasz. „NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN”. Zeszyty Prawnicze 17, no. 2 (styczeń 10, 2018): 103-129. Udostępniono sierpień 3, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/2058.