Sitek, Bronisław. „PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 1 (kwiecień 17, 2019): 117-134. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3455.