Kluza, Jan. „PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA MIEJSCA PAMIĘCI ORAZ KRADZIEŻY DOBRA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU Z 17 STYCZNIA 2018 R. ORAZ SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z 27 GRUDNIA 2017 R.”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 2 (lipiec 11, 2019): 199-213. Udostępniono sierpień 10, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3548.