Rosiak, Łukasz. „GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU IZBY KARNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 29 MAJA 2018 R. O SYGN. AKT II KK 99/18”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 2 (lipiec 11, 2019): 277-286. Udostępniono sierpień 7, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3554.