Sondel Cedarmas, Joanna Małgorzata. „OD ‘NECESSITAS NON HABET LEGEM’ DO RACJI STANU. KILKA UWAG O REWOLUCJI W JĘZYKU POLITYKI W SZESNASTOWIECZNYCH WŁOSZECH”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 3 (październik 9, 2019): 7-30. Udostępniono lipiec 9, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3573.