Golonka, Anna. „WYSTĘPEK FINANSOWANIA TERRORYZMU (ART. 165A K.K.) W KONTEKŚCIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE STRONĄ PODMIOTOWĄ TEGO PRZESTĘPSTWA”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 3 (październik 9, 2019): 91-114. Udostępniono lipiec 10, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3576.