Nancka, Grzegorz. „MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «PRAWO RZYMSKIE JAKO FUNDAMENT EUROPEJSKIEJ KULTURY PRAWNEJ: DOŚWIADCZENIA UKRAINY I POLSKI», LWÓW, 9-10 KWIETNIA 2019 R.”. Zeszyty Prawnicze 19, no. 3 (październik 9, 2019): 301-304. Udostępniono lipiec 8, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3586.