Kaczan, Damian. „ZASTOSOWANIE KOMÓREK ROZRODCZYCH I ZARODKÓW W PROCEDURZE MEDYCZNIE WSPOMAGANEJ PROKREACJI”. Zeszyty Prawnicze 16, no. 3 (grudzień 10, 2016): 71-95. Udostępniono lipiec 4, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/778.