1.
Kluza J. PRZESTĘPSTWO ZNIEWAŻENIA MIEJSCA PAMIĘCI ORAZ KRADZIEŻY DOBRA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA KULTURY. UWAGI NA TLE WYROKU SĄDU REJONOWEGO W OŚWIĘCIMIU Z 17 STYCZNIA 2018 R. ORAZ SĄDU OKRĘGOWEGO W KRAKOWIE Z 27 GRUDNIA 2017 R. zp [Internet]. 11 lipiec 2019 [cytowane 10 sierpień 2020];19(2):199-13. Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/zp/article/view/3548