Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, Nr 3 (2019) SŁOWA Z MOWY METELLUSA NUMIDICUSA, KTÓRĄ WYGŁOSIŁ W CZASIE CENZURY DO LUDU, KIEDY ZACHĘCAŁ DO OŻENKU; ORAZ DLACZEGO TĘ MOWĘ GANIONO I JAK – PRZECIWNIE – BYŁA BRONIONA - AULUS GELLIUS, „NOCE ATTYCKIE” 1,6 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt
Anna Tarwacka
 
Vol 17, Nr 1 (2017) O TYM, JAK SUROWO WEDŁUG OBYCZAJÓW PRZODKÓW KARANO ZŁODZIEI; A TAKŻE, CO NAPISAŁ MUCIUS SCAEVOLA O TYM, CO ZOSTAŁO ODDANE NA PRZECHOWANIE LUB W UŻYCZENIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,15 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 16, Nr 4 (2016) Z JAKIM SPOKOJEM DUCHA SOKRATES ZNOSIŁ NIEPOHAMOWANY CHARAKTER ŻONY; ORAZ CO NAPISAŁ WARRON W JEDNEJ Z SATYR NA TEMAT POWINNOŚCI MĘŻA AULUS GELLIUS, ‘NOCE ATTYCKIE’ 1,17 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 2, Nr 1 (2002) AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE Księga XX, Rozdział I Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 12, Nr 3 (2012) SŁOWA UCHWAŁY SENATU O KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA Z MIASTA RZYMU FILOZOFÓW; TAKŻE SŁOWA EDYKTU CENZORÓW, W KTÓRYM ZOSTALI ZGANIENI I POWSTRZYMANI CI, KTÓRZY ZACZĘLI ZAKŁADAĆ I PROWADZIĆ SZKOŁY RETORYKI W RZYMIE AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 15,11 TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 13, Nr 1 (2013) CZYM SIĘ RÓŻNI CHOROBA OD PRZYPADŁOŚCI; A TAKŻE JAKIE ZNACZENIE MIAŁY TE SŁOWA W EDYKCIE EDYLÓW; ORAZ CZY EUNUCH I BEZPŁODNA KOBIETA PODLEGAJĄ ZWROTOWI; RÓŻNE OPINIE NA TEN TEMAT AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 4,2 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 13, Nr 2 (2013) O JAKICH NIEWOLNIKACH I Z JAKIEGO POWODU JURYSTA CAELIUS SABINUS NAPISAŁ, ŻE ZWYKŁO SIĘ ICH SPRZEDAWAĆ W CZAPKACH; ORAZ JACY NIEWOLNICY BYLI ZGODNIE ZE ZWYCZAJEM PRZODKÓW SPRZEDAWANI POD KORONĄ; TAKŻE CO OZNACZA SAMO „POD KORONĄ” AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,4 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 14, Nr 3 (2014) URZĄD CENZORA W ŚWIETLE ‘NOCY ATTYCKICH’ AULUSA GELLIUSA Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 19, Nr 2 (2019) O TYM, ŻE ANI TERMIN ‘TESTAMENTUM’, JAK SĄDZIŁ SERVIUS SULPICIUS, ANI ‘SACELLUM’, JAK UWAŻAŁ GAIUS TREBATIUS, NIE SĄ SŁOWAMI ZŁOŻONYMI, LECZ PIERWSZE Z NICH POCHODZI OD ‘TESTATIO’, DRUGIE ZAŚ STANOWI ZDROBNIENIE OD ‘SACRUM’ AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 7,12 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 17, Nr 3 (2017) NIEPRAWDĄ JEST TO, CO VERRIUS FLACCUS POZOSTAWIŁ NAPISANE W DRUGIEJ KSIĘDZE DZIEŁA, KTÓRE POŚWIĘCIŁ NIEJASNYM FRAGMENTOM MÓW KATONA, NA TEMAT ZATRZYMANEGO NIEWOLNIKA AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 17,6 TEKST – TŁUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 17, Nr 2 (2017) O PRZESTRZEGANEJ I STRZEŻONEJ WŚRÓD RZYMIAN ŚWIĘTOŚCI PRZYSIĘGI; ORAZ O DZIESIĘCIU JEŃCACH, KTÓRYCH HANNIBAL WYSŁAŁ DO RZYMU PO OTRZYMANIU OD NICH PRZYRZECZENIA. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,18 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 12, Nr 1 (2012) CZYM JEST POMERIUM AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 13,14 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ  PDF
Anna Tarwacka
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.