Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15, Nr 1 (2015) DORĘCZENIE PISMA DOROSŁEMU DOMOWNIKOWI W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH I ADMINISTRACYJNYCH Abstrakt  PDF
Edyta Gapska, Maciej P. Gapski
 
Vol 16, Nr 3 (2016) O OBOWIĄZYWANIU ZASADY KONTRADYKTORYJNOŚCI W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM: PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI Abstrakt  PDF
Joanna Misztal-Konecka
 
1 - 2 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.