Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, Nr 2 (2017) PRZESTĘPSTWO CIĄGŁE WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM PRAWIE KARNYM Abstrakt  PDF
Joanna Machlańska
 
Vol 15, Nr 2 (2015) BADANIA ROMANISTÓW POLSKICH W LATACH 2011-2013 Abstrakt  PDF
Maria Zabłocka
 
Vol 14, Nr 1 (2014) RZYMSKIE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE ‘INIURIA’ A KARNOPRAWNA OCHRONA CZCI W PRAWIE POLSKIM Abstrakt  PDF
Dobromiła Nowicka
 
Vol 17, Nr 4 (2017) GORSZE LATA POLSKIEJ ROMANISTYKI Abstrakt  PDF
Maria Zabłocka
 
Vol 19, Nr 3 (2019) REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH ORAZ HYBRYD CYTOPLAZMATYCZNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH Abstrakt
Maria Szczepaniec, Maria Grotowska, Łukasz Rosiak, Aleksandra Miśkiewicz, Damian Szwedziak
 
Vol 19, Nr 3 (2019) CZY „OBCY” W PAŃSTWIE OZNACZA KŁOPOTY? FENOMEN PRZESTĘPCZOŚCI CUDZOZIEMCÓW W SZWAJCARII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POLAKÓW Abstrakt
Diana Dajnowicz-Piesiecka
 
Vol 19, Nr 3 (2019) NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA SZARIATU (‘HUDUD’) W ŚWIETLE UWAG ZAWARTYCH W KLASYCZNYM PODRĘCZNIKU ‘UMDAT AL-SALIK’ AL-MISRIEGO Abstrakt
Przemysław Kubiak
 
Vol 15, Nr 1 (2015) STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM? Abstrakt  PDF
Przemysław Kubiak
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.