Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, Nr 2 (2019) „POLSKI PAPINIAN” ‘REDIVIVUS’. CZY WARTO DZISIAJ TŁUMACZYĆ I WYDAWAĆ STANISŁAWA WRÓBLEWSKIEGO ZA GRANICą? Abstrakt  PDF
Łukasz Marzec
 
Vol 15, Nr 1 (2015) ‘SUPERFICIES’ – RZYMSKIE KORZENIE PRAWA ZABUDOWY Abstrakt  PDF
Marzena Dyjakowska
 
Vol 14, Nr 4 (2014) DOPUSZCZALNOŚć WIELOŚCI MIEJSC ZAMIESZKANIA W PRAWIE NIEMIECKIM. WZORCE HISTORYCZNE Abstrakt  PDF
Aldona Rita Jurewicz
 
Vol 14, Nr 1 (2014) RZYMSKIE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE ‘INIURIA’ A KARNOPRAWNA OCHRONA CZCI W PRAWIE POLSKIM Abstrakt  PDF
Dobromiła Nowicka
 
Vol 14, Nr 2 (2014) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ‘AGRIMENSORES’ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ GEODETÓW Abstrakt  PDF
Bronisław Sitek
 
Vol 19, Nr 1 (2019) KILKA UWAG O KARZE MUTYLACYJNEJ WYKONANEJ WOBEC RZYMSKIEGO BANKIERA (NA MARGINESIE VITA GALBAE 9) Abstrakt  PDF
Piotr Niczyporuk
 
Vol 18, Nr 1 (2018) THE EMPEROR TRAJAN AND THE PETITION OF THE BITHYNIAN ATHLETES, (PLIN., EP. 118-119): ‘LEX RETRO NON AGIT’…? Abstrakt
Maciej Jońca
 
Vol 15, Nr 2 (2015) O ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE „KURSU PRAWA CYWILNEGO POLSKIEGO” ALEKSANDRA MICKIEWICZA Z 1829 ROKU Abstrakt  PDF
Sławomir Godek
 
Vol 15, Nr 2 (2015) HENRYKA KUPISZEWSKIEGO WIZJA PRAWA RZYMSKIEGO Abstrakt  PDF
Witold Wołodkiewicz
 
Vol 2, Nr 1 (2002) AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE Księga XX, Rozdział I Abstrakt  PDF
Anna Tarwacka
 
Vol 18, Nr 1 (2018) PRAWO RZYMSKIE W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI Abstrakt  PDF
Wojciech Kosior
 
Vol 15, Nr 2 (2015) L’‘HUMANITAS’ TRA DIRITTO ROMANO E TOTALITARISMO HITLERIANO Abstrakt
Luigi Garofalo
 
Vol 18, Nr 4 (2018) THE ‘SOCIETAS LEONINA’ IN THE WORK OF COMMENTATORS Abstrakt  PDF
Tomasz Palmirski
 
Vol 18, Nr 4 (2018) NAJSTARSZE ANGIELSKIE TŁUMACZENIE ‘INSTITUTIONES’ JUSTYNIANA Abstrakt  PDF
Łukasz Jan Korporowicz
 
Vol 5, Nr 1 (2005) ZBRODNICZE ZAMIARY A ISTNIENIE OBRONY KONIECZNEJ W PRAWIE RZYMSKIM Abstrakt  PDF
Elżbieta Loska
 
Vol 14, Nr 1 (2014) BANKIERZY PUBLICZNI W ŹRÓDŁACH PRAWA RZYMSKIEGO Abstrakt  PDF
Piotr Niczyporuk
 
Vol 15, Nr 1 (2015) STAN NIETRZEŹWOŚCI JAKO „AFEKT” W RZYMSKIM PRAWIE KARNYM? Abstrakt  PDF
Przemysław Kubiak
 
Vol 14, Nr 1 (2014) ZAKAZ ‘REFORMATIONIS IN PEIUS’ W POLSKIEJ PROCEDURZE CYWILNEJ WOBEC TRADYCJI PRAWA RZYMSKIEGO Abstrakt  PDF
Joanna Misztal-Konecka
 
Vol 16, Nr 4 (2016) WYBRANE ASPEKTY PRAWNE W ‘HISTORIA AUGUSTA’ Abstrakt  PDF
Ludomir Bogacz
 
Vol 16, Nr 4 (2016) ‘TESTAMENTUM PORCELLI’ Abstrakt  PDF
Andrzej Dzikowski, Aldona Rita Jurewicz, Gabriela Molisak
 
Vol 17, Nr 3 (2017) PRAWO RZYMSKIE W POLSCE W LATACH 1939-1945 Abstrakt  PDF
Bożena Anna Czech-Jezierska, Antoni Dębiński
 
Vol 15, Nr 2 (2015) PRAWO RZYMSKIE W ŚWIECIE WSPóŁCZESNYM WEDŁUG HENRYKA KUPISZEWSKIEGO Abstrakt  PDF
Janusz Sondel
 
Vol 16, Nr 4 (2016) U ŹRÓDEŁ ZASADY ‘AUDIATUR ET ALTERA PARS’ Abstrakt  PDF
Maria Zabłocka
 
Vol 19, Nr 1 (2019) PERSPEKTYWA BADAŃ NAD PRAWEM RZYMSKIM W KONTEKŚCIE PRAWA MUNICYPALNEGO Abstrakt  PDF
Bronisław Sitek
 
Vol 19, Nr 1 (2019) ‘ALE I PRAWA POLSKIE NIE Z INNEGO TEŻ źRóDŁA CZERPANE BYŁY’, CZYLI O ZAPOMNIANYM GŁOSIE NA TEMAT ROLI PRAWA RZYMSKIEGO W PRZEDROZBIOROWEJ RZECZYPOSPOLITEJ Abstrakt  PDF
Sławomir Godek
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.