Wróć do szczegółów artykułu Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe, wstępy i opracowanie Małgorzata Jesiotr oraz ks. Józef Naumowicz, przekład Małgorzata Jesiotr, Wydawnictwo Nauko-we Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021, ss. 189, ISBN 9 Pobierz Pobierz PDF