Data publikacji : 2022-12-24

Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe, wstępy i opracowanie Małgorzata Jesiotr oraz ks. Józef Naumowicz, przekład Małgorzata Jesiotr, Wydawnictwo Nauko-we Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021, ss. 189, ISBN 9

Dział: Recenzje

Abstrakt

Streszczenie nie jest dostępne.

Słowa kluczowe

bizantyński ikonoklazm ; ikonoklazm


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Cisek, A. (2022). Początki bizantyńskiego ikonoklazmu (726-754). Teksty źródłowe, wstępy i opracowanie Małgorzata Jesiotr oraz ks. Józef Naumowicz, przekład Małgorzata Jesiotr, Wydawnictwo Nauko-we Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2021, ss. 189, ISBN 9. Seminare. Poszukiwania Naukowe, 43(3), 251-253. https://doi.org/10.21852/sem.2022.3.19

Wskaźniki altmetryczne


 

PUBLISHER:  Francis de Sales Scientific Society (TNFS)   
www: tnfs.pl
E-mail: prezes(at)tnfs.pl

 

About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP

 
O systemie